Decentraliserade börser uppgår till 17 miljarder dollar i volym för november, fortsätter månadsminskningen från september topp

De decentraliserade börserna uppvisade totalt 17,06 miljarder dollar i handelsvolym för november, vilket fortsatte en nedgång från september volymtopp på 26,26 miljarder dollar, enligt uppgifter som samlats in av The Block Research.

Som vi har sett de senaste månaderna dominerades volymen av Uniswap, även om marknadsplatsens månad-över-månad-volym föll från 11,2 miljarder dollar till 9,91 miljarder dollar per data. Curves volym gled från 5,2 miljarder dollar till 2,43 miljarder dollar månad-över-månad.

Sammantaget representerar volymsiffran i november cirka 35% från september.

I november såg olika utvecklingar över DEX-rymden, bland annat att Uniswaps belöningsprogram för likviditetsbrytning stoppades. DEX: s intressenter i samhället väger nu framtida alternativ på den fronten.

Das könnte dich auch interessieren …